انحصار وراثت المثنی

انحصار وراثت المثنی

مفقود شدن برگه انحصار وراثت از مواردی است که بنا به دلایل مختلف برای برخی ورثه اتفاق می افتد. اگر برگه انحصار وراثت گم شود، دریافت انحصار وراثت المثنی می‌بایست اولین اقدام وراث باشد. گرفتن المثنی انحصار وراثت کار سختی نیست. به دلیل وجود پرونده وراث و متوفی در بایگانی دادگاه، فرایند صدور المثنی برگه انحصار وراثت به مراتب سریع‌تر از اخذ اولیه آن انجام می‌شود.

انحصار وراثت المثنی

انحصار وراثت بدون شناسنامه متوفی

گواهی انحصار وراثت المثنی

برای دریافت گواهی انحصار وراثت المثنی ورثه باید به شورای حل اختلاف صادر کننده گواهی اولیه مراجعه نمایند. پس از مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، هر یک از ورثه یا ذینفعان می‌توانند درخواست صدور کپی برابر اصل انحصار وراثت نمایند.

نحوه صدور المثنی انحصار وراثت

با بررسی و تطابق مدارک شناسایی ورثه، گواهی فوت و شناسنامه متوفی، شورای حل اختلاف نسبت به صدور رونوشت گواهی حصر وراثت اقدام می‌نماید. چنانچه گواهی فوت مفقود شده باشد، امکان اخذ مجدد آن از سامانه اینترنتی ثبت احوال وجود دارد. همچنین در صورت گم شدن شناسنامه متوفی، امکان صدور مجدد آن از طریق رأی دادگاه در صورت لزوم وجود دارد. در این گونه موارد، ثبت احوال به موجب رأی دادگاه برای متوفی شناسنامه المثنی صادر می‌کند. شناسنامه با ذکر فوت متوفی صادر می‌شود.

مدارک لازم برای حصر وراثت

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل اداری حصر ورثه

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت مادر

هزینه حصر وراثت

در سال 1399 هزینه حصر وراثت حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

اصلاً چرا نیاز به حصر وراثت داریم

وراث پس از فوت متوفی نیاز به فروش یا انتقال ماترک خواهند داشت. این امر بدون طی کردن مراحل اداری و قانونی امکان پذیر نیست. اولین گام برای این که شخص اثبات کند جزو وراث متوفی است، دریافت گواهی حصر وراثت می‌باشد. گواهی مذکور در واقع یک مدرک قانونی است که در آن تمامی وراث به طور دقیق مشخص می‌شوند. در این گواهی همچنین میزان سهم الارث هر یک از ورثه تعیین می‌گردد. برای مراجعه به تمامی ادارات دولتی در اختیار داشتن این گواهی الزامی بوده و اصلاً بدون آن شخص مراجعه کننده نمی‌تواند ثابت کند جزو وراث متوفی است.

انواع گواهی حصر وراثت

گواهی حصر ورثه به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. چنانچه کل ارزش ماترک متوفی کمتر از 2 میلیون تومان باشد، اخذ گواهی حصر وراثت محدود کفایت می‌کند. اما اگر متوفی اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، حتماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ شود. هزینه دریافت این دو گواهی یکسان است. تفاوت تنها در مدت زمان لازم برای صدور آنهاست. برای گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه آگهی منتشر می‌کند تا چنانچه شخصی اعتراض دارد مراجعه نموده و خود را به عنوان ورثه معرفی کند. اما چنانچه تا یک ماه از زمان انتشار آگهی کسی اعتراض نکند، گواهی صادر می‌گردد. در خصوص گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نمی‌باشد.

FAQ

اگر برگه حصر وراثت گم شود چه باید کرد؟

بیشتر بدانید >> >>  دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت

مفقود شدن برگه انحصار وراثت از مواردی است که بنا به دلایل مختلف برای برخی ورثه اتفاق می افتد. اگر برگه انحصار وراثت گم شود، دریافت انحصار وراثت المثنی می‌بایست اولین اقدام وراث باشد. گرفتن المثنی انحصار وراثت کار سختی نیست. به دلیل وجود پرونده وراث و متوفی در بایگانی دادگاه، فرایند صدور المثنی برگه انحصار وراثت به مراتب سریع‌تر از اخذ اولیه آن انجام می‌شود.

برای دریافت گواهی حصر وراثت المثنی کجا باید رفت؟

برای دریافت گواهی انحصار وراثت المثنی ورثه باید به شورای حل اختلاف صادر کننده گواهی اولیه مراجعه نمایند. پس از مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، هر یک از ورثه یا ذینفعان می‌توانند درخواست صدور کپی برابر اصل انحصار وراثت نمایند.

نحوه صدور المثنی انحصار وراثت چگونه است؟

با بررسی و تطابق مدارک شناسایی ورثه، گواهی فوت و شناسنامه متوفی، شورای حل اختلاف نسبت به صدور رونوشت گواهی حصر وراثت اقدام می‌نماید. چنانچه گواهی فوت مفقود شده باشد، امکان اخذ مجدد آن از سامانه اینترنتی ثبت احوال وجود دارد. همچنین در صورت گم شدن شناسنامه متوفی، امکان صدور مجدد آن از طریق رأی دادگاه در صورت لزوم وجود دارد. در این گونه موارد، ثبت احوال به موجب رأی دادگاه برای متوفی شناسنامه المثنی صادر می‌کند. شناسنامه با ذکر فوت متوفی صادر می‌شود.

مدارک لازم برای حصر وراثت کدامند؟

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل اداری حصر وراثت چگونه است؟

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

بیشتر بدانید >> >>  الزام به انحصار وراثت

هزینه حصر وراثت چقدر است؟

در سال 1399 هزینه حصر وراثت حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

اصلاً چرا نیاز به حصر وراثت داریم؟

وراث پس از فوت متوفی نیاز به فروش یا انتقال ماترک خواهند داشت. این امر بدون طی کردن مراحل اداری و قانونی امکان پذیر نیست. اولین گام برای این که شخص اثبات کند جزو وراث متوفی است، دریافت گواهی حصر وراثت می‌باشد. گواهی مذکور در واقع یک مدرک قانونی است که در آن تمامی وراث به طور دقیق مشخص می‌شوند. در این گواهی همچنین میزان سهم الارث هر یک از ورثه تعیین می‌گردد. برای مراجعه به تمامی ادارات دولتی در اختیار داشتن این گواهی الزامی بوده و اصلاً بدون آن شخص مراجعه کننده نمی‌تواند ثابت کند جزو وراث متوفی است.

انواع گواهی حصر وراثت کدامند؟

گواهی حصر ورثه به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. چنانچه کل ارزش ماترک متوفی کمتر از 2 میلیون تومان باشد، اخذ گواهی حصر وراثت محدود کفایت می‌کند. اما اگر متوفی اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، حتماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ شود. هزینه دریافت این دو گواهی یکسان است. تفاوت تنها در مدت زمان لازم برای صدور آنهاست. برای گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه آگهی منتشر می‌کند تا چنانچه شخصی اعتراض دارد مراجعه نموده و خود را به عنوان ورثه معرفی کند. اما چنانچه تا یک ماه از زمان انتشار آگهی کسی اعتراض نکند، گواهی صادر می‌گردد. در خصوص گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نمی‌باشد.

1 دیدگاه برای “انحصار وراثت المثنی

 1. فرهاد احسن الهی گفته:

  باسلام. پدربزرگ من. درسال هفتادبه. رحمت خدا فته متاسفانه عموی بنده بنابه دلایلی از ادن اصل گواهی حصروراثت خودداری فقط کپی انرابه مامیدهدوباتوجه به مشکل بوجودامده به. ثبت اسناد مراجعه کردم که فرمودند واهی حصروراثت. راباید کپی برابراصل بکنی چون سال 70شورای حل اختلاف نبود واهی رادادگاه صادرمیکردوقتی به شعبه صادرکننده گواهی رفتم گفتن چون مربوط به سی سال قبل هست بایدبری بایگانی. وقتی به بایگانی. مراجعه کردم گفتند سیستم ثبت نشده. حالا چاره وراه قانونی من چیست تابتونم حصروراثت. رابرابراصل بکنم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *