انحصار وراثت زمین کشاورزی

انحصار وراثت زمین کشاورزی
انحصار وراثت زمین کشاورزی

تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر نمی‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد. به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. برای ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافیست. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعاً بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود بگیرند.

چگونه انحصار وراثت کنیم؟

مدارک لازم برای انحصار وراثت زمین کشاورزی

وراث برای ارائه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت زمین کشاورزی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل انحصار وراثت زمین کشاورزی

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود. البته در خصوص زمین کشاورزی که در روستا قرار دارد، بجای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی مربوطه در معابر پر تردد روستا، مسجد روستا و … الصاق می‌گردد.

هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی

در سال 1399 هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

بیشتر بدانید >> >>  چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم ؟

نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی

وراث باید بدانند که انحصار وراثت تنها یکی از مراحل تقسیم ارث متوفی می‌باشد. پس از دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود، وراث باید مالیات بر ارث زمین کشاورزی متوفی را پرداخت نمایند. مادامی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، امکان فروش باغ و اراضی مزروعی برای وراث وجود ندارد.

میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. ارزش معاملاتی قیمتی است که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود. ارزش معاملاتی از ارزش واقعی زمین زراعی کمتر است.

قانون ارث دختر از زمین کشاورزی

برای بسیاری از وراث سؤال است که آیا دختر نیز از زمین کشاورزی ارث می‌برد؟

بله. باغات و اراضی کشاورزی نیز همانند سایر اموال متوفی به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر تقسیم می‌گردد. مگر در شرایطی که متوفی وصیت کرده باشد زمین‌های زراعتی به پسران برسد. حتی در این صورت نیز وصیت متوفی فقط تا یک سوم ارزش زمین‌ها نافذ است. یعنی دختران بر اساس قانون از مازاد یک سوم علیرغم وصیت متوفی سهم می‌برند. البته چنانچه دختران رضایت داشته باشند می‌توانند دقیقاً مطابق وصیت متوفی تمام ارث مربوط به زمین را به پسران ببخشند و از آن سهم‌الارث مطالبه نکنند. اما به لحاظ قانونی امکان سهم خواهی برای آنان وجود دارد.

متن تقسیم نامه زمین کشاورزی بین وراث

پس از مشخص شدن سهم هر یک از وراث از زمین کشاورزی، ورثه می‌توانند زمین را به فروش برسانند و یا آن را بین خود تقسیم نمایند. در تقسیم زمین ارثی، متن تقسیم زمین کشاورزی بین وراث می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

 • تقسیم کنندگان
 • مورد تقسیم
 • قدرالسهم ناشی از تقسیم
 • شروط تقسیم نامه

آیا زن از زمین کشاورزی شوهر ارث می‌برد

بله. همسر متوفی چنانچه دارای فرزند نباشد، یک چهارم از زمین کشاورزی را به ارث می‌برد. چنانچه متوفی صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث همسر وی یک هشتم ارزش زمین کشاورزی می‌باشد.

قانون جدید تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان موضوعیست که اخیراً در فضای مجازی حاشیه ساز شده است. لازم است وراث محترم بدانند که تقسیم ارث کماکان مطابق قوانین اسلام به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر انجام می‌گردد. توصیه می‌کنیم ورثه به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و صرفاً از مراجع موثق اطلاعات کسب نمایند.

برخی سوالات شما

انحصار وراثت زمین کشاورزی چیست؟
بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت سهام عدالت

تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر نمی‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد. به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. برای ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافیست. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعاً بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود بگیرند.

مدارک لازم برای انحصار وراثت زمین کشاورزی کدامند؟

وراث برای ارائه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت زمین کشاورزی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
گواهی فوت متوفی
استشهادیه محضری
شناسنامه متوفی
عقدنامه یا رونوشت آن
شناسنامه وراث
وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل انحصار وراثت زمین کشاورزی چگونه است؟

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.
 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود. البته در خصوص زمین کشاورزی که در روستا قرار دارد، بجای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی مربوطه در معابر پر تردد روستا، مسجد روستا و … الصاق می‌گردد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی چگونه است؟

وراث باید بدانند که انحصار وراثت تنها یکی از مراحل تقسیم ارث متوفی می‌باشد. پس از دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود، وراث باید مالیات بر ارث زمین کشاورزی متوفی را پرداخت نمایند. مادامی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، امکان فروش باغ و اراضی مزروعی برای وراث وجود ندارد.
میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. ارزش معاملاتی قیمتی است که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود. ارزش معاملاتی از ارزش واقعی زمین زراعی کمتر است.

قانون ارث دختر از زمین کشاورزی چگونه است؟

باغات و اراضی کشاورزی نیز همانند سایر اموال متوفی به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر تقسیم می‌گردد. مگر در شرایطی که متوفی وصیت کرده باشد زمین‌های زراعتی به پسران برسد. حتی در این صورت نیز وصیت متوفی فقط تا یک سوم ارزش زمین‌ها نافذ است. یعنی دختران بر اساس قانون از مازاد یک سوم علیرغم وصیت متوفی سهم می‌برند. البته چنانچه دختران رضایت داشته باشند می‌توانند دقیقاً مطابق وصیت متوفی تمام ارث مربوط به زمین را به پسران ببخشند و از آن سهم‌الارث مطالبه نکنند. اما به لحاظ قانونی امکان سهم خواهی برای آنان وجود دارد.

متن تقسیم نامه زمین کشاورزی بین وراث باید شامل چه مواردی باشد؟

پس از مشخص شدن سهم هر یک از وراث از زمین کشاورزی، ورثه می‌توانند زمین را به فروش برسانند و یا آن را بین خود تقسیم نمایند. در تقسیم زمین ارثی، متن تقسیم زمین کشاورزی بین وراث می‌بایست شامل موارد زیر باشد:
تقسیم کنندگان
مورد تقسیم
قدرالسهم ناشی از تقسیم
شروط تقسیم نامه

آیا زن از زمین کشاورزی شوهر ارث می‌برد؟

بله. همسر متوفی چنانچه دارای فرزند نباشد، یک چهارم از زمین کشاورزی را به ارث می‌برد. چنانچه متوفی صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث همسر وی یک هشتم ارزش زمین کشاورزی می‌باشد.

قانون جدید تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر چگونه است؟

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان موضوعیست که اخیراً در فضای مجازی حاشیه ساز شده است. لازم است وراث محترم بدانند که تقسیم ارث کماکان مطابق قوانین اسلام به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر انجام می‌گردد. توصیه می‌کنیم ورثه به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و صرفاً از مراجع موثق اطلاعات کسب نمایند.

4 دیدگاه برای “انحصار وراثت زمین کشاورزی

 1. مهناز ظریفیان گفته:

  من۲۰سال پیش فلج شدم ودرسال۹۴به شوهرخواهرم وکالت دادم بدون اثر انگشت ایشان وکالت اراضی پدر در روستای کمرد را به برادرم تفیض کرد مدت ده هرچه سوال میکردم جواب نمیداد در دفتر ثنا ثبت نام کردم ووکالت تام به همسرم دادم ایشان هرچه درلواسان وپردیس پیگری کرد جواب ندادند سال۹۸ وکالت بلاعزل خواستند ندادم گواهی انحصار وراثت گرفتم وچون کپی بنچاق داشتم به دفترخانه ای که پدرم خرید زمین را ثبت کرده بود مراجعه وبنچاق دیگر گرفتم حالا میگویند پسر وکیلم گم شده وپدرش را بخاطر سفته های پسرش دستگیر وبا تعهد از دادگاه اصفهان ازاد شده وخانه شان را کسی دیگر بخاطر بدهی تصاحب کرده اند البته این ترفندی است برای رفع فرار از قانون وملحق شدن به پسرشان یا ایران ویا خارج که احتمال ان بیشتر است با ممنوع خروجی وپیگیری اینکه اراضی بیش از ۲۸۰۰۰متر مربع را چه کسی خریده ومن فلج را سرگردان کرده اند با عدل علی پیش میرود درضمن مدارک نزد همسرم است همراه ۰۹۹۱۱۴۳۰۲۹۲

 2. Aaaa گفته:

  سلام،اگه زمین کشاورزی رو بدون حصروراثت وتحریر ترکه تقسیم کرده باشند و یه تقسیم نامه دستی هم باشه ولی بعضی از وراث ناراضی باشند آیا آن تقسیم قابل قبول هست یا نه؟

 3. کاظم گفته:

  سلام خسته نباشید پدرمن فوت کرده آیامادرم اززمین کشاورزی ارث بهش تعلق میگیردیانه.باتشکر پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *