انحصار وراثت پدر

انحصار وراثت پدر
انحصار وراثت پدر
انحصار وراثت پدر

انحصار وراثت در صورت فوت پدر الزامیست و در واقع اولین اقدامی است که فرزندان باید انجام دهند. علاوه بر فرزندان، همسر و پدر و مادر متوفی نیز جزو ورثه محسوب می‌شوند و اگر در قید حیات باشند از ترکه سهم می‌برند. گواهی حصر وراثت یک مدرک قانونی است که به موجب آن وراث متوفی به طور رسمی مشخص می‌شوند و میزان سهم‌الارث هر یک توسط قانون تعیین می‌گردد. بدون در اختیار داشتن این گواهی، ادارات و مراجع دولتی ورثه را به رسمیت نمی‌شناسند و امکان پیگیری مراحل اداری وجود نخواهد داشت. در ادامه به نحوه حصر وراثت پدر می‌پردازیم.

مالیات بر ارث اموال منقول

مدارک لازم برای انحصار وراثت پدر

فرزندان برای ارائه دادخواست صدور گواهی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل انحصار وراثت پدر

برای حصر وراثت بعد از فوت پدر، فرزندان ابتدا می‌بایست مدارک گفته شده را تهیه کنند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

هزینه حصر وراثت پدر

هزینه حصر وراثت در سال 99 مبلغ تقریبی 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای فرزندان ندارد.

بیشتر بدانید >> >>  لیست دفاتر انحصاور وراثت سهام عدالت پیشخوان دولت

انواع گواهی حصر وراثت پدر

گواهی حصر ورثه به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. چنانچه کل ارزش ماترک پدر کمتر از 3 میلیون تومان باشد، اخذ گواهی حصر وراثت محدود کفایت می‌کند. اما اگر پدر، اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، فرزندان حتماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ کنند. هزینه دریافت این دو گواهی یکسان است. تفاوت تنها در مدت زمان لازم برای صدور آنهاست. برای گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه آگهی منتشر می‌کند تا چنانچه شخصی اعتراض دارد مراجعه نموده و خود را به عنوان ورثه معرفی کند. اما چنانچه تا 1 ماه از زمان انتشار آگهی کسی اعتراض نکند، گواهی صادر می‌گردد. در خصوص گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نمی‌باشد.

قانون انحصار وراثت پدر

تقسیم ارث پدر در قانون ایران بر اساس قوانین اسلام انجام می‌شود. بر اساس قانون ابتدا همسر متوفی یک هشتم از اموال وی را به ارث می‌برد. البته در شرایطی که متوفی صاحب فرزند نباشد میزان سهم‌الارث زن یک چهارم می‌شود. سپس پدر و مادر متوفی چنانچه در قید حیات باشند، هر یک به میزان یک ششم از ترکه سهم می‌برند. مابقی ماترک پدر بین فرزندان تقسیم می‌شود. تقسیم ترکه پدر بین فرزندان به نسبت 2 به یک بین فرزندان پسر و دختر انجام می‌شود. یعنی سهم‌الارث پسر 2 برابر سهم دختر می‌باشد.

مالیات بر ارث پدر

دریافت گواهی انحصار وراثت برای پدر صرفاً اولین گام از مراحل اداری بعد از فوت است. پس از آن فرزندان برای دریافت سهم‌الارث خود ابتدا باید مالیات بر ارث اموال پدر را پرداخت کنند. پس از پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی برگه‌ای به نام مفاصاحساب مالیات بر ارث به وراث تحویل می‌دهد. بدون اخذ مفاصاحساب، امکان فروش اموال پدر برای فرزندان وجود نخواهد داشت.

برخی سوالات شما

مراحل انحصار وراثت پدر چگونه است؟

برای حصر وراثت بعد از فوت پدر، فرزندان ابتدا می‌بایست مدارک گفته شده را تهیه کنند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.
 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

هزینه حصر وراثت پدر چقدر است؟

هزینه حصر وراثت در سال 99 مبلغ تقریبی 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای فرزندان ندارد.

انواع گواهی حصر وراثت پدر کدامند؟

گواهی حصر ورثه به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. چنانچه کل ارزش ماترک پدر کمتر از 3 میلیون تومان باشد، اخذ گواهی حصر وراثت محدود کفایت می‌کند. اما اگر پدر، اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، فرزندان حتماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ کنند. هزینه دریافت این دو گواهی یکسان است. تفاوت تنها در مدت زمان لازم برای صدور آنهاست. برای گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه آگهی منتشر می‌کند تا چنانچه شخصی اعتراض دارد مراجعه نموده و خود را به عنوان ورثه معرفی کند. اما چنانچه تا 1 ماه از زمان انتشار آگهی کسی اعتراض نکند، گواهی صادر می‌گردد. در خصوص گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نمی‌باشد.

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث سپرده بانکی چیست و چرا باید پرداخت شود؟
قانون انحصار وراثت پدر چیست؟

تقسیم ارث پدر در قانون ایران بر اساس قوانین اسلام انجام می‌شود. بر اساس قانون ابتدا همسر متوفی یک هشتم از اموال وی را به ارث می‌برد. البته در شرایطی که متوفی صاحب فرزند نباشد میزان سهم‌الارث زن یک چهارم می‌شود. سپس پدر و مادر متوفی چنانچه در قید حیات باشند، هر یک به میزان یک ششم از ترکه سهم می‌برند. مابقی ماترک پدر بین فرزندان تقسیم می‌شود. تقسیم ترکه پدر بین فرزندان به نسبت 2 به یک بین فرزندان پسر و دختر انجام می‌شود. یعنی سهم‌الارث پسر 2 برابر سهم دختر می‌باشد.

آیا انحصار وراثت برای پدر الزامی است؟

انحصار وراثت در صورت فوت پدر الزامیست و در واقع اولین اقدامی است که فرزندان باید انجام دهند. علاوه بر فرزندان، همسر و پدر و مادر متوفی نیز جزو ورثه محسوب می‌شوند و اگر در قید حیات باشند از ترکه سهم می‌برند. گواهی حصر وراثت یک مدرک قانونی است که به موجب آن وراث متوفی به طور رسمی مشخص می‌شوند و میزان سهم‌الارث هر یک توسط قانون تعیین می‌گردد. بدون در اختیار داشتن این گواهی، ادارات و مراجع دولتی ورثه را به رسمیت نمی‌شناسند و امکان پیگیری مراحل اداری وجود نخواهد داشت.

مالیات بر ارث چیست؟

دریافت گواهی انحصار وراثت برای پدر صرفاً اولین گام از مراحل اداری بعد از فوت است. پس از آن فرزندان برای دریافت سهم‌الارث خود ابتدا باید مالیات بر ارث اموال پدر را پرداخت کنند. پس از پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی برگه‌ای به نام مفاصاحساب مالیات بر ارث به وراث تحویل می‌دهد. بدون اخذ مفاصاحساب، امکان فروش اموال پدر برای فرزندان وجود نخواهد داشت.

6 دیدگاه برای “انحصار وراثت پدر

 1. اکبر بیرجندی نژاد گفته:

  باسلام
  لطفا بفرمایید اگر پدر هیچ ارثی بجا نگذاشته باشد یعنی اصلا 1ریال هم موقع فوت نداشته آیا احتیاج به گواهی انحصار وراثت دارد یا خیر لطفا پاسخ دهید ممنون

 2. منصوری گفته:

  باسلام،لطفا بفرمایید پس از فوت پدر ،مدارک نزد مادر بوده و پس از فوت مادر اسناد ملکی عادی و دیگر مدارک نزد دونفر از وراث می‌باشد که متأسفانه هیچ نوع همکاری نمی‌کنند ،مضافا حدود یازده سال از فوت پدر و دو سال از فوت مادر گذشته که هیچ پیشرفتی نداشته ایم لطفاً راهنمایی بفرمایید .باتشکر

 3. علی گفته:

  پدرم فوت شده و سه پسر هستیم ار دومادر، آیا فرزندان هرکدام ۵۰ درصد سهم می‌گیرند و بین خودشان تقسیم صورت میگیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *