مالیات بر ارث به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد ؟

مالیات بر ارث به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد ؟
مالیات بر ارث به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد ؟
مالیات بر ارث به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد ؟

مطابق ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم به ماترک متوفی اعم از موارد زیر مالیات تعلق می‌گیرد:

 1. سپرده‌های بانکی
 2. اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آن‌ها
 3. سهام بورسی
 4. سهام غیر بورسی
 5. سود سهام و سهم الشرکه
 6. سود حساب‌های بانکی
 7. حق امتیاز
 8. انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی
 9. مغازه
 10. سرقفلی
 11. ملک و آپارتمان مسکونی
 12. املاک اداری
 13. حق واگذاری محل
 14. صندوق امانات بانک
 15. موجودی حساب مؤسسات مالی و اعتباری
 16. اجناس و تجهیزات واحدهای تجاری و تولیدی

مالیات بر ارث انحصار وراثت چقدر است ؟

چه اموالی از مالیات بر ارث معاف است

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت
 • مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی
 • وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا کارفرما
 • انواع بیمه‌های عمر و زندگی
 • خسارت‌های فوت و دیه
 • اموال و دارایی‌هایی که برای مؤسسات دولتی وقف گردد
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی
 • هزینه‌های کفن و دفن
 • دیون و بدهی‌های متوفی

مالیات بر ارث مغازه(دکان ، حجره، فروشگاه، سوپر، دکه)

مالیات بر ارث به چه کسانی تعلق می‌گیرد

مالیات بر ارث بر عهده کیست؟ این سوالی است که مکرراً از ما پرسیده می‌شود. پرداخت مالیات بر عهده وراث می‌باشد. اما چنانچه شخصی غیر از وراث به واسطه وصیت متوفی ذینفع باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد شد.

چه کسانی از مالیات بر ارث معاف هستند

طبق ماده 25 قانون مالیات‌های مستقیم، وراث طبقه اول و دوم نسبت به ماترک شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند.

مالیات بر ارث چگونه محاسبه می‌شود

فرمول مالیات بر ارث با توجه به سال فوت متوفی، نزدیک یا دور بودن نسبت وراث با متوفی، و نوع و ارزش ماترک تعیین می‌شود. تغغیر قانون در سال 95 وراث را به دو گروه مشمولین قانون جدید و مشمولین قانون قدیم تقسیم می‌کند. اگر تاریخ فوت بعد از سال 95 باشد، ورثه مشمول قانون جدید و اگر قبل از سال 95 باشد مشمول قانون قدیم هستند. جدول زیر مشخص می‌کند که وراث چه مقدار مالیات بر ارث باید پرداخت کنند:

مشمولین قانون جدیدوراث طبقه اولوراث طبقه دوموراث طبقه سوم
سپرده‌های بانکی3%6%12%
سپرده مؤسسات مالی و اعتباری10%20%40%
ملک مسکونی7.5%15%30%
مغازه و املاک تجاری3%6%12%
اجناس موجود در مغازه10%20%40%
املاک اداری3%6%12%
خودرو2%4%8%
سهام بورسی0.75%1.5%3%
سهام غیر بورسی6%12%24%
باغ، ملک زراعی، اراضی بایر و …7.5%15%30%
اوراق مشارکت3%6%12%
حق امتیاز10%20%40%
صندوق امانات10%20%40%
سایر اموال و دارایی‌ها10%20%40%

اما برای مشمولین قانون قدیم نرخ مالیات صرفاً بر اساس ارزش ماترک تعیین می‌شود:

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث انحصار وراثت چقدر است ؟
ارزش ماترک (برای مشمولین قانون قدیم)طبقه اولطبقه دومطبقه سوم
تا 5 میلیون تومان5%15%35%
تا 20 میلیون تومان نسبت به مازاد 5 میلیون تومان15%25%45%
تا 50 میلیون تومان نسبت به مازاد 20 میلیون تومان25%35%55%
نسبت به مازاد 50 میلیون تومان35%45%65%

مالیات بر ارث کجا پرداخت می‌شود

بسیاری از ورثه می‌پرسند که برای مالیات بر ارث کجا باید رفت؟ یا اداره مالیات بر ارث کجاست؟ در پاسخ به این پرسش باید عرض کنیم که اداره مالیاتی صلاحیت دار، اداره مالیاتی محدوده آخرین محل اقامت متوفی است.

مالیات بر ارث کی پرداخت می‌شود

سؤالات بسیاری در خصوص زمان پرداخت از ما پرسیده می‌شود. سوالاتی از قبیل اینکه:

“مالیات بر ارث را چه موقع باید پرداخت کرد؟”

“چه زمانی باید مالیات بر ارث پرداخت شود؟”

“مالیات بر ارث چه زمانی باید پرداخت شود؟”

“مالیات بر ارث چه موقع باید پرداخت شود؟”

در پاسخ باید عرض کنیم مشمولین قانون جدید تا یک سال از تاریخ فوت فرصت تسلیم اظهارنامه دارند. این مهلت برای مشمولین قانون قدیم 6 ماه می‌باشد. تأخیر در ارائه اظهارنامه برای مشمولین قانون جدید جریمه نقدی ندارد. اما باعث خروج هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌های متوفی از شمول معافیت خواهد شد. اما تأخیر مشمولین قانون قدیم جریمه‌ای معادل 10% در پی خواهد داشت.

مالیات بر ارث چگونه پرداخت می‌شود

وراث می‌پرسند “چگونه مالیات بر ارث را پرداخت کنیم؟”

روند مالیات بر ارث به شرح زیر می‌باشد:

ورثه ابتدا باید انحصار وراثت کنند. برای دریافت گواهی حصر وراثت، وراث باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. فرم استشهادیه را تکمیل نمود تا دفترخانه فرم مذکور را برای آن‌ها گواهی نماید. تکیمل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز دارد. پس از آن باید به همراه مدارک شناسایی و فرم استشهادیه انحصار وراثت به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند تا در نهایت گواهی حصر وراثت برای آن‌ها صادر شود.

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث حق امتیاز

پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، وراث باید به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده و مفاصاحساب مالیات بر ارث اخذ نمایند. پس از پرداخت مالیات، اداره دارایی به آن‌ها برگه‌ای تحت عنوان مفاصاحساب مالیات بر ارث تحویل می‌دهد.

سپس وراث باید مجدداً به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیات بر ارث را به دفترخانه تحویل دهند. دفترخانه این مدارک را به اداره ثبت پست می‌کند تا سند تک برگی به نام وراث صادر شود. در نهایت، سند تک برگی به نشانی محل سکونت وراث پست می‌شود.

مالیات بر ارث چقدر طول می‌کشد

این که مالیات بر ارث چقدر زمان می‌برد به عوامل زیادی بستگی دارد. اما به طور میانگین هر یک از مراحل فوق تقریباً 2 ماه زمان می‌برد. و کل فرآیند می‌تواند تا 6 ماه طول بکشد. البته اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد مسلماً این زمان طولاتی تر نیز خواهد شد.

چه مدارکی برای مالیات بر ارث لازم است

مدارک لازم مالیات بر ارث به شرح زیر است:

 • اظهارنامه مالیات بر ارث
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مطالبات و بدهی‌های متوفی
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده همه اوراقی که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه (در صورت وجود وکیل یا قیم)
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی (اگر وصیت نامه‌ای وجود دارد)
 • رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط

عدم پرداخت مالیات بر ارث

تا زمانی که مالیات پرداخت نشود امکان فروش ماترک متوفی برای ورثه وجود ندارد. با توجه به سیستم یکپارچه اطلاعاتی بلافاصله پس از ثبت فوت، شناسنامه متوفی ابطال می‌گردد. با ابطال شناسنامه متوفی کلیه حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. همچنین در خصوص اموال غیر منقول مادامی که مالیات پرداخت نشده باشد، سند تک برگی به نام وراث صادر نمی‌گردد. به همین دلیل امکان فروش املاک و ماشین و … از وراث سلب می‌گردد.

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث ملک چقدر است ؟

عدم توانایی پرداخت مالیات بر ارث

در صورت عدم توانایی در پرداخت مالیات، خوشبختانه در قانون جدید راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون قدیم مالیات کل ماترک که در اظهارنامه اظهار شده بود باید به صورت یکجا پرداخت می‌شد. اما در قانون جدید وراث می‌توانند با پرداخت مالیات سپرده‌های بانکی از طریق موجودی حساب خود متوفی، به موجودی آن دسترسی پیدا کنند. در این صورت با برداشت وجه موجود در حساب متوفی می‌توانند مالیات سایر اموال را پرداخت نمایند. متاسفانه این امکان در قانون قدیم وجود نداشت.

برخی سوالات متداول

مالیات بر ارث به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

مالیات بر ارث بر عهده کیست؟ این سوالی است که مکرراً از ما پرسیده می‌شود. پرداخت مالیات بر عهده وراث می‌باشد. اما چنانچه شخصی غیر از وراث به واسطه وصیت متوفی ذینفع باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد شد.

چه کسانی از مالیات بر ارث معاف هستند؟

طبق ماده 25 قانون مالیات‌های مستقیم، وراث طبقه اول و دوم نسبت به ماترک شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند.

مالیات بر ارث کجا پرداخت می‌شود؟

بسیاری از ورثه می‌پرسند که برای مالیات بر ارث کجا باید رفت؟ یا اداره مالیات بر ارث کجاست؟ در پاسخ به این پرسش باید عرض کنیم که اداره مالیاتی صلاحیت دار، اداره مالیاتی محدوده آخرین محل اقامت متوفی است.

مالیات بر ارث را چه موقع باید پرداخت کرد؟

در پاسخ باید عرض کنیم مشمولین قانون جدید تا یک سال از تاریخ فوت فرصت تسلیم اظهارنامه دارند. این مهلت برای مشمولین قانون قدیم 6 ماه می‌باشد. تأخیر در ارائه اظهارنامه برای مشمولین قانون جدید جریمه نقدی ندارد. اما باعث خروج هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌های متوفی از شمول معافیت خواهد شد. اما تأخیر مشمولین قانون قدیم جریمه‌ای معادل 10% در پی خواهد داشت.

مالیات بر ارث چقدر طول می‌کشد؟

این که مالیات بر ارث چقدر زمان می‌برد به عوامل زیادی بستگی دارد. اما به طور میانگین هر یک از مراحل انحصار وراثت، مفاصاحساب مالیات بر ارث و سند تک برگی تقریباً 2 ماه زمان می‌برد. و کل فرآیند می‌تواند تا 6 ماه طول بکشد. البته اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد مسلماً این زمان طولاتی تر نیز خواهد شد.

فرار از مالیات بر ارث چه عواقبی دارد؟

تا زمانی که مالیات پرداخت نشود امکان فروش ماترک متوفی برای ورثه وجود ندارد. با توجه به سیستم یکپارچه اطلاعاتی بلافاصله پس از ثبت فوت، شناسنامه متوفی ابطال می‌گردد. با ابطال شناسنامه متوفی کلیه حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. همچنین در خصوص اموال غیر منقول مادامی که مالیات پرداخت نشده باشد، سند تک برگی به نام وراث صادر نمی‌گردد. به همین دلیل امکان فروش املاک و ماشین و … از وراث سلب می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *