انحصار وراثت اینترنتی با سامانه ثنا

انحصار وراثت اینترنتی

درخواست انحصار وراثت اینترنتی موضوعیست که با توجه به شرایط بیماری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فراگیر شدن بیماری کرونا و شرایط قرنطینه عمومی، بیشتر کسب و کارها و مشاغل تا حد امکان به صورت دورکاری اداره می‌شوند. بنابراین اغلب وراث ترجیح می‌دهند فرایند انحصار وراثت را از منزل و به صورتی اینترنتی انجام دهند. در این مقاله به شرح راهکارهایی جهت کاهش مراجعه حضوری و دریافت گواهی انحصار وراثت الکترونیکی می‌پردازیم.

انحصار وراثت اینترنتی
انحصار وراثت اینترنتی

وکیل انحصار وراثت تهران

سامانه ثنا انحصار وراثت

انحصار وراثت ثنا یک سامانه اینترنتی است که ثبت نام در آن برای ثبت درخواست صدور گواهی حصر وراثت الزامی می‌باشد. یکی از مراحل حصر وراثت مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. پس از مراجعه وراث به دفاتر خدمات قضایی، متصدی مربوطه ورثه را در سامانه ثنا ثبت نام می‌کند. البته چنانچه ورثه پیشاپیش در ثنا ثبت نام کرده باشند دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. بنابراین وراث می‌توانند در منزل و به صورت اینترنتی در سامانه ثنا به نشانی adliran.ir ثبت نام نمایند.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت

یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت گواهی فوت متوفی می‌باشد. در شهر تهران و بسیاری از شهرستان‌ها این امکان وجود دارد که گواهی فوت به صورت اینترنتی اخذ شود. برای این منظور وراث محترم می‌توانند به سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت به نشانی death.sabteahval.ir مراجعه نمایند. پس از مراجعه به این سامانه، امکان دریافت گواهی فوت متوفی به صورتی اینترنتی وجود دارد. برخی از وراث این سایت را تحت عنوان سایت انحصار وراثت الکترونیکی می‌شناسند. در صورتی که در این سایت گواهی حصر وراثت صادر نمی‌شود.

هزینه انحصار وراثت

هزینه انحصار وراثت در سال 99 تقریباً 200 هزار تومان می‌باشد. مبلغ مذکور باید در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی و به هنگام ثبت دادخواست پرداخت شود. انتشار آگهی حصر وراثت در روزنامه در سال 1399 رایگان انجام می‌شود.

بیشتر بدانید >> >>  الزام به انحصار وراثت

نمونه آگهی انحصار وراثت در روزنامه

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت به شرح زیر می‌باشد:

آقای/خانم (نام متقاضی) دارای شناسنامه (شماره شناسنامه متقاضی) به شرح دادخواست به کلاسه (شماره کلاسه) از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان (نام متوفی) به شناسنامه (شماره شناسنامه متوفی) در تاریخ (تاریخ فوت) در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

(مشخصات ورثه)

و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می‌شود تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد، تا یک ماه از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.

برای مشاهده آگهی‌های انحصار وراثت چند نمونه را در تصاویر زیر ملاحظه می‌کنید.

سامانه انحصار وراثت آنلاین

منظور از سامانه انحصار وراثت آنلاین می‌تواند سامانه ثنا یا سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت باشد. اما در هر صوت وراث محترم باید بدانند که حتی در صورت ثبت نام اینترنتی باز هم باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند. حتی اگر وراث در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند، برای ثبت دادخواست صدور گواهی حصر وراثت می‌بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. زیرا فرایند احراز هویت و همچنین ثبت امضای الکترونیک در زیر دادخواست به مراجعه حضوری وراث نیاز دارد. همچنین استشهادیه محضری باید در دفتر اسناد رسمی گواهی شود که بدون حضور ورثه یا وکیل قانونی آن‌ها امکان پذیر نیست.

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

بیشتر بدانید >> >>  وکیل انحصار وراثت تهران

 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

برخی سوالات شما

انحصار وراثت اینترنتی چیست؟

درخواست انحصار وراثت اینترنتی موضوعیست که با توجه به شرایط بیماری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فراگیر شدن بیماری کرونا و شرایط قرنطینه عمومی، بیشتر کسب و کارها و مشاغل تا حد امکان به صورت دورکاری اداره می‌شوند. بنابراین اغلب وراث ترجیح می‌دهند فرایند انحصار وراثت را از منزل و به صورتی اینترنتی انجام دهند. در این مقاله به شرح راهکارهایی جهت کاهش مراجعه حضوری و دریافت گواهی حصر وراثت الکترونیکی می‌پردازیم.

سامانه ثنا انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت ثنا یک سامانه اینترنتی است که ثبت نام در آن برای ثبت درخواست صدور گواهی حصر وراثت الزامی می‌باشد. یکی از مراحل حصر وراثت مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. پس از مراجعه وراث به دفاتر خدمات قضایی، متصدی مربوطه ورثه را در سامانه ثنا ثبت نام می‌کند. البته چنانچه ورثه پیشاپیش در ثنا ثبت نام کرده باشند دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. بنابراین وراث می‌توانند در منزل و به صورت اینترنتی در سامانه ثنا به نشانی adliran.ir ثبت نام نمایند.

سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت چیست؟

یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت گواهی فوت متوفی می‌باشد. در شهر تهران و بسیاری از شهرستان‌ها این امکان وجود دارد که گواهی فوت به صورت اینترنتی اخذ شود. برای این منظور وراث محترم می‌توانند به سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت به نشانی death.sabteahval.ir مراجعه نمایند. پس از مراجعه به این سامانه، امکان دریافت گواهی فوت متوفی به صورتی اینترنتی وجود دارد. برخی از وراث این سایت را تحت عنوان سایت انحصار وراثت می‌شناسند. در صورتی که در این سایت گواهی حصر وراثت صادر نمی‌شود.

بیشتر بدانید >> >>  لیست دفاتر انحصاور وراثت سهام عدالت پیشخوان دولت
آیا می‌توان بدون مراجعه حضوری از سامانه انحصار وراثت آنلاین گواهی دریافت کرد؟

منظور از سامانه انحصار وراثت آنلاین می‌تواند سامانه ثنا یا سامانه اینترنتی درخواست گواهی فوت باشد. اما در هر صوت وراث محترم باید بدانند که حتی در صورت ثبت نام اینترنتی باز هم باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند. حتی اگر وراث در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند، برای ثبت دادخواست صدور گواهی حصر وراثت می‌بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. زیرا فرایند احراز هویت و همچنین ثبت امضای الکترونیک در زیر دادخواست به مراجعه حضوری وراث نیاز دارد. همچنین استشهادیه محضری باید در دفتر اسناد رسمی گواهی شود که بدون حضور ورثه یا وکیل قانونی آن‌ها امکان پذیر نیست.

مدارک لازم برای انحصار وراثت کدامند؟

گواهی فوت متوفی
استشهادیه محضری
شناسنامه متوفی
عقدنامه یا رونوشت آن
شناسنامه وراث
وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.
 پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند. در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

3 دیدگاه برای “انحصار وراثت اینترنتی با سامانه ثنا

 1. اردشیر سلامت گفته:

  درخصوص انحصار وراثت اشخاص حقوقی ودریافت وپیگیری در امور ارث وتخلفات ثبتی وشورا ها وامور مالیاتی پیش آمده

 2. امیررضا یکتاطلب گفته:

  اصل گواهی انحصار وراثت پدرم رو گم کردیم. برای دریافت سهام عدالت، اصل گواهی مورد نیاز هست. گواهی انحصار وراثت رو چطور میتونم دریافت کنم؟

  • امداد تکس گفته:

   برای دریافت اصل گواهی انحصار وراثت گمشده، باید به دادگاه صادرکننده گواهی مراجعه کنید و درخواست صدور المثنی کنید. برای این کار، باید مدارک زیر را به دادگاه ارائه دهید:

   اصل و کپی گواهی فوت متوفی
   اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه خود و سایر وراث
   اصل و کپی استشهادیه محلی مبنی بر فوت متوفی و زنده بودن شما و سایر وراث
   دادگاه پس از بررسی مدارک، درخواست شما را بررسی و در صورت تایید، اقدام به صدور المثنی گواهی انحصار وراثت خواهد کرد.

   در صورتی که دادگاه صادرکننده گواهی انحصار وراثت مشخص نیست، می‌توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، از طریق سامانه ثنا، درخواست صدور المثنی گواهی انحصار وراثت را ثبت کنید. در این صورت، دادگاه صالح محل سکونت شما، درخواست شما را بررسی و در صورت تایید، اقدام به صدور المثنی گواهی انحصار وراثت خواهد کرد.

   مدت زمان صدور المثنی گواهی انحصار وراثت، معمولاً یک تا دو هفته است.

   برای دریافت سهام عدالت، می‌توانید پس از دریافت اصل گواهی انحصار وراثت، به سامانه سهام عدالت مراجعه و مراحل ثبت نام را تکمیل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *