پیگیری انحصار وراثت

پیگیری انحصار وراثت
پیگیری انحصار وراثت
پیگیری انحصار وراثت

پیگیری پرونده انحصار وراثت یکی از مسائلی است که ذهن وراث را به خود مشغول می‌کند. صدور گواهی، تقریباً 2 الی 3 ماه زمان می‌برد. در این مدت ورثه می‌خواهند بدانند که رسیدگی به پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد. زیرا در برخی موارد وراث نیاز به حصر وراثت فوری دارند و زمان برای آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوشتار به نحوه پیگیری انحصار وراثت می‌پردازیم.

انحصار وراثت توسط ذینفع

مراحل پیگیری انحصار وراثت

برای پیگیری انحصار ورثه در اولین گام، وراث باید نسبت به آماده کردن مدارک اقدام نمایند. یکی از مدارک لازم گواهی فوت می‌باشد. برای دریافت گواهی فوت در شهر تهران و بسیاری از شهرستان‌ها می‌توان به صورت اینترنتی اقدام کرد. برای این منظور کافیست وراث به سامانه اینترنتی پیگیری گواهی فوت به نشانی death.sabteahval.ir مراجعه نموده و گواهی فوت دریافت کنند. در شهرستان‌هایی که امکان اخذ اینترنتی گواهی فوت وجود ندارد وراث می‌بایست به صورت حضوری به سازمان ثبت احوال شهرستان مراجعه نمایند.

مرحله بعدی در پیگیری گواهی انحصار وراثت، تهیه استشهادیه محضری می‌باشد. وراث می‌بایست فرم مخصوص استشهادیه را در یکی از دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. تکمیل این فرم به امضای 3 نفر شاهد نیاز دارد. در واقع این 3 نفر شهادت می‌دهند که متوفی به جز اشخاص ذکر شده در فرم، ورثه دیگری ندارد و آن را امضا می‌کنند.

پیگیری درخواست انحصار وراثت

در مرحله بعدی وراث باید علاوه بر گواهی فوت و استشهادیه به همراه شناسنامه خودشان و متوفی، عقدنامه، و وصیت نامه متوفی (در صورت وجود) به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند. در این مرحله با پرداخت مبلغ 200 هزار تومان درخواست صدور گواهی برای آنان به ثبت می‌رسد. سپس پرونده به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی ارجاع داده می‌شود. شورای حل اختلاف برای صدور گواهی نامحدود ابتدا یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای ورثه ندارد.

بیشتر بدانید >> >>  چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم ؟

درصورتی که ورثه درخواست صدور گواهی محدود کرده باشند نیازی به انتشار آگهی نخواهد بود. در نهایت پس از گذشت یک ماه از انتشار آگهی، گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود. وراث برای پیگیری نامه انحصار وراثت از مرحله انتشار آگهی تا صدور گواهی می‌بایست به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نمایند.

سامانه پیگیری انحصار وراثت

سامانه سنا انحصار وراثت یک سامانه اینترنتی است که ثبت نام در آن برای ثبت درخواست صدور گواهی حصر وراثت الزامی می‌باشد. یکی از مراحل صدور گواهی، مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. پس از مراجعه وراث به دفاتر خدمات قضایی، متصدی مربوطه ورثه را در سامانه ثنا ثبت نام می‌کند. البته چنانچه ورثه پیشاپیش در ثنا ثبت نام کرده باشند دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. بنابراین وراث می‌توانند در منزل و به صورت اینترنتی در سامانه ثنا به نشانی adliran.ir ثبت نام نمایند. برخی از وراث این سایت را به نام سایت حصر وراثت می‌شناسند.

استعلام گواهی مالیات بر ارث

به مالیاتی که دولت بابت ارث از وراث اخذ می‌کند مالیات بر ارث گفته می‌شود. برای استعلام گواهی مالیات بر ارث وراث می‌بایست به صورت حضوری به اداره امور مالیاتی آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نموده و مراتب را پیگیری نمایند.

ابلاغیه حصر وراثت

ممکن است که قبل یا پس از انتشار آگهی در روزنامه، شخصی به صدور گواهی حصر وراثت اعتراض کند. در این صورت شورای حل اختلاف، قرار جلسه رسیدگی را به طرفین دعوا ابلاغ می‌نماید. این ابلاغیه به صورت الکترونیکی در سامانه ثنا انجام می‌شود.

استعلام آگهی حصر وراثت

جستجوی آگهی حصر وراثت چنانچه شخص جزو ورثه نباشد معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. زیرا تاریخ و روزنامه منتشر کننده آگهی مشخص نیست. اما چنانچه ورثه بخواهند زمان چاپ آگهی و روزنامه چاپ کننده آگهی را بدانند می‌توانند از شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی استعلام بگیرند.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت زن فوت شده

FAQ

مراحل پیگیری پرونده حصر وراثت چگونه است؟

برای پیگیری حصر ورثه در اولین گام، وراث باید نسبت به آماده کردن مدارک اقدام نمایند. یکی از مدارک لازم گواهی فوت می‌باشد. برای دریافت گواهی فوت در شهر تهران و بسیاری از شهرستان‌ها می‌توان به صورت اینترنتی اقدام کرد. برای این منظور کافیست وراث به سامانه اینترنتی پیگیری گواهی فوت به نشانی death.sabteahval.ir مراجعه نموده و گواهی فوت دریافت کنند. در شهرستان‌هایی که امکان اخذ اینترنتی گواهی فوت وجود ندارد وراث می‌بایست به صورت حضوری به سازمان ثبت احوال شهرستان مراجعه نمایند.

مرحله بعدی در پیگیری گواهی حصر وراثت، تهیه استشهادیه محضری می‌باشد. وراث می‌بایست فرم مخصوص استشهادیه را در یکی از دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. تکمیل این فرم به امضای 3 نفر شاهد نیاز دارد. در واقع این 3 نفر شهادت می‌دهند که متوفی به جز اشخاص ذکر شده در فرم، ورثه دیگری ندارد و آن را امضا می‌کنند.

برای پیگیری درخواست انحصار وراثت به کجا مراجعه کنیم؟

وراث باید علاوه بر گواهی فوت و استشهادیه به همراه شناسنامه خودشان و متوفی، عقدنامه، و وصیت نامه متوفی (در صورت وجود) به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند. در این مرحله با پرداخت مبلغ 200 هزار تومان درخواست صدور گواهی برای آنان به ثبت می‌رسد. سپس پرونده به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی ارجاع داده می‌شود. شورای حل اختلاف برای صدور گواهی نامحدود ابتدا یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای ورثه ندارد.

درصورتی که ورثه درخواست صدور گواهی محدود کرده باشند نیازی به انتشار آگهی نخواهد بود. در نهایت پس از گذشت یک ماه از انتشار آگهی، گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود. وراث برای پیگیری نامه انحصار وراثت از مرحله انتشار آگهی تا صدور گواهی می‌بایست به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نمایند.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت توسط ذینفع

سایت سامانه پیگیری انحصار وراثت چیست؟

سامانه سنا حصر ورثه یک سامانه اینترنتی است که ثبت نام در آن برای ثبت درخواست صدور گواهی حصر وراثت الزامی می‌باشد. یکی از مراحل صدور گواهی، مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. پس از مراجعه وراث به دفاتر خدمات قضایی، متصدی مربوطه ورثه را در سامانه ثنا ثبت نام می‌کند. البته چنانچه ورثه پیشاپیش در ثنا ثبت نام کرده باشند دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. بنابراین وراث می‌توانند در منزل و به صورت اینترنتی در سامانه ثنا به نشانی adliran.ir ثبت نام نمایند. برخی از وراث این سایت را به نام سایت انحصار وراثت می‌شناسند.

استعلام گواهی مالیات بر ارث چگونه انجام می‌شود؟

به مالیاتی که دولت بابت ارث از وراث اخذ می‌کند مالیات بر ارث گفته می‌شود. برای استعلام گواهی مالیات بر ارث وراث می‌بایست به صورت حضوری به اداره امور مالیاتی آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نموده و مراتب را پیگیری نمایند.

ابلاغیه حصر وراثت چیست؟

ممکن است که قبل یا پس از انتشار آگهی در روزنامه، شخصی به صدور گواهی حصر ورثه اعتراض کند. در این صورت شورای حل اختلاف، قرار جلسه رسیدگی را به طرفین دعوا ابلاغ می‌نماید. این ابلاغیه به صورت الکترونیکی در سامانه ثنا انجام می‌شود.

استعلام آگهی حصر وراثت چگونه انجام می‌شود؟

جستجوی آگهی حصر وراثت چنانچه شخص جزو ورثه نباشد معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. زیرا تاریخ و روزنامه منتشر کننده آگهی مشخص نیست. اما چنانچه ورثه بخواهند زمان چاپ آگهی و روزنامه چاپ کننده آگهی را بدانند می‌توانند از شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی استعلام بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *