مالیات بر ارث تک فرزند

مالیات بر ارث تک فرزند
مالیات بر ارث تک فرزند

گاهی تنها ورثه متوفی یک فرزند پسر یا دختر می‌باشد. جنسیت فرزند تاثیری در نرخ مالیات بر ارث ندارد. تنها فرزند متوفی لزوماً تنها ورثه وی محسوب نمی‌شود. چنانچه همسر، پدر و یا مادر متوفی در قید حیات باشند، از ماترک سهم می‌برند.

انحصار وراثت اینترنتی با سامانه ثنا

میزان مالیات بر ارث تک فرزند

نحوه محاسبه مالیات به تعداد فرزندان بستگی ندارد. در موارد بسیاری از ما در مورد نحوه محاسبه مالیات تک فرزند سؤال می‌شود. میزان مالیات متعلق به یک فرزند، به سال فوت، و نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها وابسته است. برای مشمولین قانون جدید ارث (متوفای سال 95 به بعد) نرخ مالیات با توجه به نوع اموال متوفی تعیین می‌شود. اما برای مشمولین قانون قدیم (متوفای قبل از سال 95) صرفاً ارزش ماترک متوفی تعیین کننده نرخ مالیات می‌باشد. جدول مالیات بر ارث سال 99 به شرح زیر است:

نوع ماترکوراث طبقه اولوراث طبقه دوموراث طبقه سوم
سپرده بانکی3%6%12%
سپرده مؤسسات مالی و اعتباری10%20%40%
املاک مسکونی7.5%15%30%
مغازه و سرقفلی تجاری3%6%12%
اجناس موجود در مغازه10%20%40%
املاک اداری3%6%12%
اتومبیل2%4%8%
سهام بورسی0.75%1.5%3%
سهام غیر بورسی6%12%24%
باغ، زمین کشاورزی، اراضی بایر و …7.5%15%30%
اوراق مشارکت3%6%12%
حق امتیاز10%20%40%
صندوق امانات10%20%40%
سایر اموال و دارایی‌ها10%20%40%

همچنین جدول مالیات بر ارث قانون قدیم که بر اساس ارزش ماترک تعیین می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث شرق تهران
میزان ارزش ماترکطبقه اولطبقه دومطبقه سوم
تا 5 میلیون تومان5%15%35%
تا 20 میلیون تومان نسبت به مازاد 5 میلیون تومان15%25%45%
تا 50 میلیون تومان نسبت به مازاد 20 میلیون تومان25%35%55%
نسبت به مازاد 50 میلیون تومان35%45%65%

معافیت‌های مالیات بر ارث تک فرزند

معافیت مالیاتی ویژه برای تک فرزند وجود ندارد. اما موارد مندرج در ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی از مالیات بر ارث معاف است. این موارد عبارت‌اند از:

  • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت
  • مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی
  • وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا کارفرما
  • انواع بیمه‌های عمر و زندگی
  • خسارت فوت و دیه
  • دیون و بدهی‌های متوفی
  • اموالی که برای مؤسسات دولتی وقف گردد
  • اثاث البیت محل سکونت متوفی
  • هزینه‌های کفن و دفن

البته در خصوص تک فرزند مشمول قانون قدیم، تا مبلغ 30 میلیون ریال از سهم‌الارث مشمول معافیت خواهد بود. همچنین 80% اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک، 50% سهام بورسی، 40% سهام غیر بورسی و 40% دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردار است.

میزان سهم‌الارث تک فرزند

میزان سهم‌الارث تک فرزند به زنده بودن یا نبودن همسر، پدر و مادر متوفی وابسته است. چنانچه اشخاص مذکور در قید حسات نباشند، تک فرزند متوفی عملاً تنها وارث وی می‌باشد و کل ماترک را به ارث می‌برد. اما چنانچه هر یک از اشخاص نام برده در قید حیات باشند، از ماترک سهم می‌برند و بنابراین میزان سهم‌الارث تک فرزند متوفی کمتر خواهد شد. سهم‌الارث همسر متوفی یک هشتم می‌باشد. پدر و مادر متوفی نیز چنانچه در قید حیات باشند هر یک به میزان یک ششم از ماترک ارث می‌برند.

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث املاک قولنامه‌ ای

پرداخت مالیات بر ارث بر عهده کیست؟

اگر تک فرزند متوفی تنها وارث وی باشد و همسر، پدر و مادر متوفی در قید حیات نباشند، پرداخت کل مالیات بر عهده تنها فرزند متوفی می‌باشد. اما چنانچه همسر، پدر و مادر متوفی هم جزو وراث باشند، هر یک به نسبت سهم‌الارث خود از ماترک، در پرداخت مالیات سهیم خواهند شد.

مهلت پرداخت مالیات

تک فرزند مشمول قانون جدید تا یک سال از تاریخ فوت، فرصت دارد اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد. این مهلت در خصوص مشمولین قانون قدیم 6 ماه می‌باشد.

جریمه تأخیر

در صورت تأخیر در ارائه اظهارنامه برای مشمولین قانون جدید، دیون و هزینه‌های کفن و دفن از شمول معافیت خارج خواهد شد. و برای تک فرزند مشمول قانون قدیم 10% جریمه تعلق می‌گیرد.

اداره مالیاتی مربوطه

برای پرداخت مالیات بر ارث، فرزند متوفی باید به اداره امور مالیاتی محدوده آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نماید. چنانچه متوفی در ایران ساکن نباشد، اداره مالیاتی مربوطه تهران خواهد بود.

سوالات شما

معافیت‌های مالیات بر ارث تک فرزند چیست؟

معافیت مالیاتی ویژه برای تک فرزند وجود ندارد. اما به طور کلی وجوه بازنشستگی، مطالبات خسارت اخراج، وجوه پرداخت توسط بیمه، خسارت فوت و دیه، بیمه عمر، و اثاث البیت محل سکونت متوفی از پرداخت مالیات معاف است. البته در خصوص تک فرزند مشمول قانون قدیم، تا مبلغ 30 میلیون ریال از سهم‌الارث مشمول معافیت خواهد بود. همچنین 80% اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک، 50% سهام بورسی، 40% سهام غیر بورسی و 40% دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردار است.

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث اوراق مشارکت
میزان مالیات بر ارث تک فرزند چقدر است؟

نحوه محاسبه مالیات بر ارث به تعداد فرزندان بستگی ندارد. میزان مالیات متعلق به تک فرزند، به سال فوت، و نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها وابسته است. نرخ مالیات برای انواع مختلف اموال و دارایی‌ها در مقاله بیان ششده است.

مهلت پرداخت مالیات بر ارث چقدر است؟

تک فرزند مشمول قانون جدید تا یک سال از تاریخ فوت، فرصت دارد اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد. این مهلت در خصوص مشمولین قانون قدیم 6 ماه می‌باشد.

جریمه تأخیر در پرداخت مالیات چقدر است؟

در صورت تأخیر در ارائه اظهارنامه برای مشمولین قانون جدید، دیون و هزینه‌های کفن و دفن از شمول معافیت خارج خواهد شد. و برای تک فرزند مشمول قانون قدیم 10% جریمه تعلق می‌گیرد.

اداره مالیاتی مربوطه کدام است؟

برای پرداخت مالیات بر ارث، فرزند متوفی باید به اداره امور مالیاتی محدوده آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نماید. چنانچه متوفی در ایران ساکن نباشد، اداره مالیاتی مربوطه تهران خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *